Jednostavna nabava "Opskrba električne energije" - Poziv

20. siječnja 2021.

Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 59/2018 od 08. 02. 2018.g.) utvrđuje se slijedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE „OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE“

Pučko otvoreno učilište Vodice pokreće nabavu: „OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE te Vam upućuje ovaj Poziv za prikupljanje ponuda. Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16) Naručitelj za godišnju procijenjenu vrijednost iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu) ne provodi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi već postupa sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 59/2018 od 08. 02. 2018.g.).