Natječaj za za davanje u zakup poslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice

16. siječnja 2023.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika (Klasa:372-03/23-01/01; Ur.broj: 2182-4-05/04-23-2 od 10. siječnja 2023. godine) i sukladno članku 31. točke 9. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (Ur.broj: 349/2020 od 14. listopada 2020. godine), ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice donosi

Odluku o raspisivanju Natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) proslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice

Ovom se Odlukom raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) proslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 u Vodicama za obavljanje djelatnosti udruga.