Rota Palagruzona

Ivo Pervan: Rota Palagruzona

Regata “Rota palagruzona“ jedinstven je kulturni događaj u Hrvatskoj. To je regata koja oživljuje drevnu tradiciju komiških ribara koji su stoljećima organizirali regate od Komiže do pučinskog otočića Palagruže. U regatama je u prošlim stoljećima, plovilo i po stotinjak gajeta falkuša kako bi se ti ribari mogli oduprjeti napadima gusara. Zbog tako velikog broja brodova razvila se žestoka konkurencija među posadama za osvajanje minimalnog prostora na nepristupačnim obalama Palagruže.

U strašnim okolnostima neprekidne opasnosti od olujnog mora, gusara, pa i progona venecijanske vlasti, razvio se među njima, unatoč nemilosrdnoj natjecatelj­skoj konkurenciji, duh solidarnosti i uzajamnosti, razvili su se najviši etički principi kao jedini mogući odgovor na izazov opstanka.

Obnavljanjem povijesne regate “Rota palagruzona“, Kulturna ustanova Ars halieutica iz Komiže, koja je svojim projektom “Falkuša“ znanstveno istražila materijalnu i nematerijalnu maritinu baštinu ovih pučinskih ribara otoka Visa i predstavila je svijetu, ovom regatom obnavlja, evocira i prezentira upravo viteški duh komiških ribara, etiku mora i povijesni kontekst jedne u svijetu jedinstvene ribarske regate.

~ Prof. dr. Joško Božanić

 

Ivo Pervan

Rođen 24.06.1947  u Splitu. Od 1980  do danas  Ivo Pervan ima 30 autorskih   foto-monografija, koautorskih   više od šezdeset, održao je veliki broj izložbi, a posebno je svojim radom vezan uz promidžbu  hrvatskog  turizma/ brošure,  prospekti, CD-ovi /od 1992. do danas, Hrvatska je dobila 7 / sedam/ prvih svjetskih nagrada za plakate s njegovim motivima.

Otvorenje

Datum i vrijeme: 14. travnja 2011. u 19:00 h
Mjesto: Gradska vijećnica Grada Vodica
O izložbi

Organizatori izložbe: POU Vodice i ARS HALIEUTICA, Komiža
Pokrovitelj izložbe: Nikon

Regata “Rota palagruzona“ jedinstven je kulturni događaj u Hrvatskoj. To je regata koja oživljuje drevnu tradiciju komiških ribara koji su stoljećima organizirali regate od Komiže do pučinskog otočića Palagruže. U regatama je u prošlim stoljećima, plovilo i po stotinjak gajeta falkuša kako bi se ti ribari mogli oduprjeti napadima gusara.