Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Vodice

01. prosinca 2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/96, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 29. stavka 2. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (URBROJ: 349/2020 od 14. listopada 2020.) i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i prijedlog za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice (UR.BROJ: 413/2021), a koju je donijelo Upravno vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vodice na sjednici održanoj 26. studenoga 2021. godine, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vodice, dana 26. studenog 2021. raspisuje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Vodice