Natječaj za davanje u zakup (podzakup) prostora u Staroj školi

16. rujna 2021.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika (Klasa:372-03/21-01/17; Ur.broj: 2182/04-05/04-21-2 od 9. rujna 2021. godine) i sukladno članku 31. točke 9. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (Ur.broj: 349/2020 od 14. listopada 2020. godine), ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP (PODZAKUP) KABINETA U POTKROVLJU I UČIONICE NA PRVOM KATU ZGRADE STARE ŠKOLE

Ovom se Odlukom raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) kabineta u potkrovlju i učionice na prvom katu zgrade Stare škole, Obala Vladimira Nazora 2 u Vodicama za obavljanje obrazovne djelatnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.